Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği'ne üye olma koşulları Dernek tüzüğü Madde 3'te belirtilmiştir.

Derneğe üye olma

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Onursal üyelikler için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu tam sayısı kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyeliğe kabul edilecek şahısların dernek kurucu üyelerinden 1 (bir) ve üyelerden 1 (bir) referans olmak üzere toplam 2 (iki) referansa sahip olması gerekmektedir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğu anda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.


Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği üyeliğinden çıkma koşulu Dernek tüzüğü Madde 4'te belirtilmiştir.

Üyelikten çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla dernekten kaydını sildirme hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulu tam sayısı ile karara bağlanır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği üyeliğinden çıkarılma koşulları Dernek tüzüğü Madde 5'te belirtilmiştir.

Üyelikten çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2. Verilen görevlerden sürekli olarak kaçmak,

3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir yıl süre içinde ödememek,

4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda verilen durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu tam sayısının kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği'ne üye olmak isteyenlerin yukarıdaki üye olma, üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarılmaya dair maddeleri ve buradaki Dernek Tüzüğünü dikkatlice okumalarını rica ederiz.

Aşağıdaki bağlantıdan pdf olarak indireceğiniz Dernek üye kayıt formunu doldurup, bu formun yanına 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek bize posta ile gönderiniz. Üyeliğinizin onaylanıp onaylanmadığı 30 (Otuz) gün içinde tarafınıza yazıyla bildirilecektir.

Başvurunuzun çabuk gerçekleşmesi amacıyla, hazırladığınız belgeleri nereye göndereceğinizi ya da elden teslim edip etmeme durumunuzu e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile sorabilirsiniz.

Dernek üye kayıt formunu BURADAN pdf olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


2017 Kırmızı Mavi Karabük Spor Kültürü Derneği